Starosta volebné obdobie 2014 - 2018

JUDr. Cyril Betuš

starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce,
poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
Politická nominácia: Nezávislý
   

Funkcie:

starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice

Kontakty:

starosta@tahanovce.sk

Telefón: +421 917 707 112