Poverený poslanec - volebné obdobie 2014 - 2018

  MVDr. Jozef Figeľ
Politická nominácia: SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Kandidatúra 
za volebný obvod:
  1
Funkcie:

• Poverený poslanec
• Člen Miestnej rady
• Člen Finančnej komisie
• Člen Komisie pre udeľovanie verejných uznaní
   a ocenení

• Poslanec  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  Košice-Sídlisko Ťahanovce

• Poslanec Košického samosprávneho kraja

Kontakty:
Elektronická adresa:
Mobilný telefón:


figel@extel.sk
+421 903 511 275