Starosta - volebné obdobie 2010 - 2014

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.

starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
Politická nominácia: SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd
Kandidatúra za volebný obvod: 2
Funkcie:

starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice

člen finančnej komisie a komisie školstva, športu a mládeže mesta Košice

člen mestskej rady mesta Košice

Kontakty:

petrvalsky@tahanovce.sk

emil.petrvalsky@tahanovce.sk
Osobná webstránka: www.emilpetrvalsky.sk
Mobilný telefón: +421 917 707 112
 
     
 
Stránka / 1       
17.06.2014

Na 25. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16.júna 2014, predniesol starosta mestskej časti a poslanec mestského zastupiteľstva Emil Petrvalský interpelácie, adresované primátorovi mesta a mestu Košice.

viac
18.06.2014
P O Z V Á N K A
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
v zmysle § 15 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
19. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na 18. júna 2014 /streda/ o 16.00 hod.
viac
19.05.2014

Na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. apríla 2014 vzniesol starosta mestskej časti a poslanec mestského zastupiteľstva Emil Petrvalský interpeláciu, ktorá sa týkala posilnenia hliadok mestskej polície ...

viac
19.03.2014
P O Z V Á N K A
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
v zmysle § 15 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
18. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na 19. marca 2014 /streda/ o 16.00 hod.
viac
Stránka / 1