Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia - volebné obdobie - 2010-2014

  Attila Boris Attila Boris doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
  Mgr. Elena Červeňáková MVDr. Danica Nagyová (predseda)