Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní - volebné obdobie - 2010-2014

  JUDr. Cyril Betuš Ing. Miloš Ihnát
  Ing. Peter Kovaľ (predseda) MVDr. Pavel Naď, PhD.
  Paulína Vašková