Komisia na ochranu verejného záujmu - volebné obdobie - 2010-2014

  JUDr. Cyril Betuš (predseda) PhDr. Mgr. Jaroslav Hirman
  Ing. Miloš Ihnát Ing. Galina Kiššová
  Stanislav Výrostko