Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

Predseda: Mgr. Eva Zummerová

Členovia komisie - poslanci:

JUDr. Cyril Betuš

Mgr. Mária Horváthová

Miroslav Špak

Ing. Stanislav Šimko

 

 

Udelené verejné uznania a vyznameniania podľa rokov

       
Dokumenty na stiahnutie
(23.04.2021, veľkosť: 124.58 KB)
(11.03.2020, veľkosť: 970.18 KB)
(08.04.2019, veľkosť: 480.76 KB)