Hlavný kontrolór

JUDr. Ľudmila Slunečková

hlavná kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Kontakt: +421 55 6360430; mutah@tahanovce.sk  
   

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mestskej časti za rok 2020

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, stanovisku k 3. zmene programového rozpočtu na rok 2021 na zasadnutí MZ 23.6.2021

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za 1. štvrťrok 2021 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 21.4.2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na rok 2021_Plán činnosti HK na rok 2021 na zasadnutí 12.2.2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 2021- 2023 na 18. zasadnutí MZ 16.12.2020

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 18. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 16.12.2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR 15.10.2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky k 4. zmene programového rozpočtu na  rok 2020 15.10.2020

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 15. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 16.9.2020

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 14. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 17.6.2020

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 13. zasadnutí miestenho zastupiteľstva 14.4.2020

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 11. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 18.12.2019

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 9. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 25.9.2019

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 6. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 26.6.2019

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 4. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 17.4.2019