4. zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce (slávnostné)

12.05.2015

Slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo pri príležitosti 30. výročia začatia výstavby sídliska Ťahanovce. Z tohto zasadnutia nebol vyhotovený zvukový záznam.