Poverený poslanec

MVDr. Jozef Figeľ
Politická nominácia: SAS, OĽANO, KDH, SMK
Kandidatúra 
za volebný obvod:
  1
Funkcie:

• Poverený poslanec
Člen Miestnej rady
Poslanec Košického samosprávneho kraja

Kontakty:
Elektronická adresa:
Mobilný telefón:


figel@extel.sk
+421 903 511 275

 

V súlade so znením  § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol MVDr. Jozef Figeľ ustanovený poslancom, povereným zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti v osobitných,  zákonom ustanovených prípadoch.

 Tieto osobitné prípady, kedy je nutné, aby sa zvolávania a vedenia miestneho zastupiteľstva ujal poverený poslanec, sú presne stanovené  v § 12 zákona číslo zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.