Ing. Štefan Bereš

10.12.2018
Ing. Štefan Bereš

 

   Politická nominácia:    

 

nezávislý kandidát
   Volebný obvod:    2
   Funkcie . Člen Finančnej komisie
. Člen Komisie rozvoja, dopravy, 
  životného    prostredia a ochrany    zdravia
   Kontakty:   
                               e-mail:  stefanberes3@gmail.com
                              telefón:     +421 910 837 923