Mgr. Eva Zummerová

12.12.2018
Mgr. Eva Zummerová

 
     Politická nominácia:  SAS, OĽANO, KDH, SMK
     Volebný obvod: 1
      Funkcie: 

Členka miestnej rady
Členka Komisie komunitného              rozvoja a  kultúry
Predsedníčka komisie pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

      Kontakty:   
                                          e-mail:  ezummerova@gmail.com
                                         telefón    +421 904 841 122