Miroslav Špak

12.12.2018
Miroslav Špak

 

  Politická nominácia:    

 nezávislý kandidát
     Volebný obvod: 2

   

   Funkcie: 

. Predseda Komisie rozvoja, dopravy,    životného   prostredia a ochrany          zdravia
. Člen Komisie pre udeľovanie              verejných uznaní a vyznamenaní

 Kontakty: 

 
                                                                                                e-mail:  spak@miroslavspak.sk
                                                                                               telefón:     +421 911 124 012