Ing. Stanislav Šimko

10.12.2018
Ing. Stanislav Šimko
     Politická
     nominácia:    
 SAS, OĽANO, KDH, SMK
     Volebný obvod: 1
     Funkcie:   . Člen Miestnej rady
 . Člen Komisie na                      udeľovanie verejných uznaní a      vyznamenaní
.  Člen Komisie športu
     Kontakty:   
                               e-mail:  stanislav.simko@post.sk
                             telefón:     +421 908 195 914