Mgr. Zuzana Slivenská

10.12.2018
Mgr. Zuzana Slivenská

 
     Politická nominácia:   nezávislá kandidátka
     Volebný obvod: 2
     Funkcie: 
. Členka Komisie na ochranu                verejného záujmu pri výkone                funkcie verejných funkcionárov
. Členka Komisie rozvoja, dopravy,        životného prostredia a ochrany            zdravia
. Členka Komisie komunitného              rozvoja a kultúry 
     Kontakty:  
                               e-mail:   slivenska.zuzana@gmail.com
                              telefón    +421 911 971 327