Martin Cuper

10.12.2018
 Martin Cuper
     Politická nominácia:        nezávislý kandidát
      Volebný obvod: 1
     Funkcie:  . Predseda Komisie
  komunitného rozvoja a kultúry
. Člen Komisie športu
     Kontakty:   
                                        e-mail:  matkocuper@gmail.com
                                       telefón:     +421 902 048 678