Ing. Branislav Jura, M.B.A.

10.12.2018
Ing. Branislav Jura, M.B.A.

 
       Politická         nominácia:      nezávislý kandidát
     Volebný  obvod: 2
     Funkcie: 
 . Člen Finančnej komisie
 . Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri           výkone verejných funkcionárov
 . Člen Komisie rozvoja, dopravy, životného                 prostredia a ochrany zdravia
     Kontakty:   
                       e-mail:  branislav.jura@gmail.com
                      telefón:     +421 917 212 228