Miroslav Janitor

10.12.2018
 Miroslav Janitor

Politická nominácia:    

 nezávislý kandidát
     Volebný obvod: 2
     Funkcie: 

. Zástupca starostu
. Predseda Komisie na
  ochranu verejného záujmu
. Predseda Komisie športu

     Kontakty: 

 
                                     
                                        e-mail:
 
 janitor.m@extel.sk
                                   
                                      telefón: 
 
   +421 915 323 311