Mgr. Mária Horváthová

10.12.2018
Mgr. Mária Horváthová

     Politická nominácia:  

      nezávislá kandidátka
     Volebný obvod: 1
     Funkcie: 


 . Členka Komisie komunitného             rozvoja a kultúry
 . Členka Komisie pre udeľovanie           verejných uznaní a vyznamenaní
 

     Kontakty:  
                               e-mail:  mgr.mhke@gmail.com
                             telefón:     +421 918 477 749