JUDr. Cyril Betuš

10.12.2018
JUDr. Cyril Betuš

   

   Politická nominácia:    

 

nezávislý kandidát
   Volebný obvod: 1
   Funkcie: 

. Člen Komisie pre udeľovanie 
  verejných uznaní a vyznamenaní

. Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

   Kontakty:   
                               e-mail:  cyrilbetus12@gmail.com
                              telefón:     +421 915 359 616