Poslanci - volebné obdobie 2018 - 2022

   Ing. Štefan Bereš

/NEZÁVISLÝ  KANDIDÁT/

   JUDr. Cyril Betuš

/ŠPORT DO KOŠÍC       A NA VÝCHOD/

 

MVDr. JozeF Figeľ

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

Mgr. Mária Horváthová

/NEZÁVISLÁ
KANDIDÁTKA/Miroslav Janitor

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

Ing. Branislav Jura, M.B.A.

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

Martin Cuper
 

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

/SAS, OĽANO, KDHSMK/

Ing. Ján Pavúk

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

Mgr. Zuzana Slivenská

/NEZÁVISLÁ
KANDIDÁTKA/

 

 

Ing. Stanislav Šimko

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

Miroslav Špak

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

Mgr. Eva Zummerová

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

 

 

  • Na 6. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce , ktoré sa konalo 26. júna 2019, bol ohlásený vznik poslaneckého klubu s názvom "Ťahanovský poslanecký klub". Jeho predsedníčkou je Zuzana Slivenská, podpredsedom Branislav Jura a ďalšími členmi sú Cyril Betuš, Martin Cuper, Štefan Bereš, Stanislav Šimko a Miroslav Špak.
     
  • Po 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré sa konalo 14.4.2020 od členstva v poslaneckom klube Ťahanovský poslanecký klub odstúpili poslanci Štefan Bereš, Stanislav Šimko, Branislav Jura, Cyril Betuš a Martin Cuper. Na základe týchto skutočností v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Ťahanovský poslanecký klub zanikol.