Poslanecké dni

 

  1. Poslanecké dni sú vykonávané poslancami Miestneho zastupiteľstva /MZ/ Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v abecednom poradí každú stredu /okrem dní, kedy sa koná zasadnutie MZ v čase od 16.00 do 17.00 hod. v budove miestneho úradu (Malá zasadačka), Americká trieda 15, Košice.

1.

Martin Cuper

1.7.

2.

MVDr. Jozef Figeľ

8.7.

3.

Mgr. Mária Horváthová

15.7.

4.

Miroslav Janitor

22.7.

5.

Ing. Branislav Jura, MBA

29.7.

6.

Ing. Juraj Mazák, Paed.IGIP

5.8.

7.

Ing. Ján Pavúk

12.8.

8.

Mgr. Zuzana Slivenská

19.8.

9.

Miroslav Špak

26.8.

10.

Ing. Stanislav Šimko

2.9.

11.

Mgr. Eva Zummerová

9.9.

12.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát

23.9.

13.

Mgr. Zuzana Slivenská

30.9.

14.

Mgr. Ladislav Strojný

7.10.

15.

Miroslav Špak

14.10.

16.

JUDr. Cyril Betuš

21.10.

17.

Ing. Štefan Bereš

28.10.

18.

Martin Cuper

4.11.

19.

MVDr. Jozef Figeľ

11.11.

20.

Mgr. Mária Horváthová

18.11.

21.

Miroslav Janitor

25.11.

22.

Ing. Branislav Jura, MBA

2.12.

23.

Ing. Juraj Mazák, Paed.IGIP

9.12.

  1. Postup pri vybavovaní podaní obyvateľov mestskej časti poslancami MZ v rámci poslaneckých dní:
  • Poslanec zastupiteľstva, vykonávajúci pohovor s občanom, zapíše potrebné údaje do „Knihy poslaneckých dní".
  • Podanie poslanec spracuje spoločne s prípadnými vyžiadanými stanoviskami tretích osôb. Písomnú odpoveď zašle občanovi a jednu kópiu uloží na podateľni miestneho úradu v lehote 30 dní.
  • Vo veci podania občana poslanec koná až do jeho konečného vyriešenia a uloženia do archívu prostredníctvom podateľne miestneho úradu