Program zasadnutí

Stránka / 2        predchádzajúce
18.12.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                          na deň 18. decembra 2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
14.10.2019

Starosta mestskej časti  na základe žiadosti poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce: Ing. Štefana Bereša, Ing. Branislava Juru M.B.A., JUDr. Cyrila Betuša,  Martina Cupera, Ing. Stanislava Šimka a Miroslava Špaka,  doručenej dňa 11.10.2019,  podľa § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  mimoriadne  z v o l á v a       

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                                                     na deň 18. októbra  2019  (piatok )  so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
25.09.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a  9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 25. septembra  2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.  do zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
12.08.2019

Starosta mestskej časti na základe žiadosti poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce : Ing. Štefana Bereša, Ing. Branislava Juru M.B.A., Martina Cupera,   Mgr. Zuzany Slivenskej  a  Miroslava Špaka, doručenej dňa 8.8.2019,  podľa  § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov mimoriadne  z v o l á v a 

8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň   19. augusta  2019  (pondelok )  so začiatkom o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice.

viac
24.07.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov

mimoriadne  z v o l á v a

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

na deň  24.júla   2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. 
do zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
26.06.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a  6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 26. júna  2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.  do zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice.

viac
17.04.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 17. apríl  2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
27.02.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 27. februára 2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice.

viac
25.01.2019

 Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 
 zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce na deň 30. januára 2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
Stránka / 2        predchádzajúce