Program zasadnutí

Stránka / 2        nasledujúce
15.10.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov
mimoriadne  z v o l á v a 
16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 15.  október  2020  (štvrtok)  so začiatkom o 14:00 hod.
 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
16.09.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 
15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 16. septembra  2020  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. 
 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
17.06.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb.

o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a  14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň  17. júna  2020  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
14.04.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a
13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň 14. apríla 2020 (utorok)  so začiatkom o 16.00 hod.

v priestoroch športového areálu Základnej školy Belehradská  21 v Košiciach.

Pozor, pre nepriazeň počasia sa zasadnutie miestneho zastupiteľstva uskutoční v priestorich školskej jedálne ZŠ Belehradská !

viac
08.01.2020

 Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a mimoriadne

12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                          na deň 8. januára 2020  (streda)  so začiatkom o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
18.12.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                          na deň 18. decembra 2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
14.10.2019

Starosta mestskej časti  na základe žiadosti poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce: Ing. Štefana Bereša, Ing. Branislava Juru M.B.A., JUDr. Cyrila Betuša,  Martina Cupera, Ing. Stanislava Šimka a Miroslava Špaka,  doručenej dňa 11.10.2019,  podľa § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  mimoriadne  z v o l á v a       

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                                                     na deň 18. októbra  2019  (piatok )  so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
25.09.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a  9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 25. septembra  2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.  do zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
12.08.2019

Starosta mestskej časti na základe žiadosti poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce : Ing. Štefana Bereša, Ing. Branislava Juru M.B.A., Martina Cupera,   Mgr. Zuzany Slivenskej  a  Miroslava Špaka, doručenej dňa 8.8.2019,  podľa  § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov mimoriadne  z v o l á v a 

8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň   19. augusta  2019  (pondelok )  so začiatkom o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice.

viac
24.07.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov

mimoriadne  z v o l á v a

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

na deň  24.júla   2019  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. 
do zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
Stránka / 2        nasledujúce