Program zasadnutí

Stránka / 3        nasledujúce
22.09.2021

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších  predpisov    
z v o l á v a
23.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 22. septembra  2021  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
17.06.2021

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších  predpisov    
z v o l á v a  22.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 23. júna  2021  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
18.05.2021

Starosta mestskej časti v zmysle § 12 ods. 1, druhá veta zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  mimoriadne  zvoláva
21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 18.  mája 2021  (utorok )  so začiatkom o 14:30 hod. v zasadacej
miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice.


viac
21.04.2021

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 
20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 21. apríla (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice.

viac
12.02.2021

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov
z v o l á v a  19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 na deň   12. februára 2021  (piatok)  so začiatkom o 10:00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
16.12.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov
z v o l á v a  18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň  16.  decembra  2020  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.
 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
20.11.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov
mimoriadne  z v o l á v a 
17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 26.  november  2020  (štvrtok)  so začiatkom o 14:00 hod.
 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
15.10.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov
mimoriadne  z v o l á v a 
16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 15.  október  2020  (štvrtok)  so začiatkom o 14:00 hod.
 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
16.09.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 
15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 16. septembra  2020  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. 
 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
17.06.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb.

o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a  14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň  17. júna  2020  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
Stránka / 3        nasledujúce