Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva,miestnej rady a komisií vo volebnom období 2018 - 2022

Program zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Odmeny poslancov 

22. zasadnutie MZ 23.6.2021
  • hlasovanie
  • uznesenia
  • zápisnica
  • zvukový záznam
  • materiály
21. zasadnutie MZ 18.5.2021
20. zasadnutie MZ 21.4.2021
19. zasadnutie MZ 12.2.2021
18. zasadnutie MZ 16.12.2020
17. zasadnutie MZ 26.11.2020
16. zasadnutie MZ 15.10.2020
15. zasadnutie MZ 16.9.2020
14. zasadnutie MZ 17.6.2020
13. zasadnutie MZ 14.4.2020
12. zasadnutie MZ  8.1.2020
11. zasadnutie MZ 18.12.2019
10. zasadnutie MZ 18.10.2019
9. zasadnutie MZ 25.9.2019
8. zasadnutie MZ 19.8.2019
7. zasadnutie MZ 24.7.2019
6. zasadnutie MZ 26.6.2019
5. zasadnutie 22.5.2019
4. zasadnutie 17.4.2019
3. zasadnutie 27.2.2019
2. zasadnutie 30.1.2019
1. - ustanovujúce  zasadnutie MZ
Dokumenty na stiahnutie