Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva,miestnej rady a komisií vo volebnom období 2018 - 2022

Program zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Odmeny poslancov 

17. zasadnutie MZ 26.11.2020
  • hlasovanie
  • uznesenia
  • zápisnica
  • zvukový záznam
  • materiály
16. zasadnutie MZ 15.10.2020
15. zasadnutie MZ 16.9.2020
14. zasadnutie MZ 17.6.2020
13. zasadnutie MZ 14.4.2020
12. zasadnutie MZ  8.1.2020
11. zasadnutie MZ 18.12.2019
10. zasadnutie MZ 
9. zasadnutie MZ
8. zasadnutie MZ
7. zasadnutie MZ
6. zasadnutie MZ
5. zasadnutie
4. zasadnutie
3. zasadnutie
2. zasadnutie 
1. - ustanovujúce  zasadnutie MZ
Dokumenty na stiahnutie