Časový plán zasadnutí

Harmonogram je vypracovaný vždy na aktuálne obdobie tak,aby zodpovedal požiadavkam zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Harmonogram podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

21. mimoriadne zvolané zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti košice-Sídlisko Ťahanovce sa uskutoční 18. mája 2021

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ NA I. POLROK 2021

Termín zvolania MZ  bol vzhľadom na pandemickú situáciu upravený

Termíny zasadnutí Miestnej rady

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Streda 19.4.2021 (upravené)


Streda 21.4.2021 (upravené)
 

Streda 16.6.2021 (upravené)


Streda 23.6.2021 (upravené)
 

Termíny zasadnutí komisií

Uzávierka doručovania materiálov

12. 4. 2021 - 16. 4. 2021 (upravené)

9. 4. 2021 (upravené)

7. 6. 2021 - 11. 6. 2021(upravené)

4. 6. 2021 (upravené)

Dokumenty na stiahnutie
(08.04.2020, veľkosť: 544.13 KB)