Časový plán zasadnutí

Harmonogram je vypracovaný vždy na aktuálne obdobie tak,aby zodpovedal požiadavkam zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Harmonogram podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

19. mimoriadne zvolané zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti košice-Sídlisko Ťahanovce sa uskutoční 12. februára 2021

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ NA I. POLROK 2021

Termíny zasadnutí Miestnej rady

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Streda 3.3.2021


Streda 10.3.2021
 

Streda 2.6.2021


Streda 9.6.2021
 

Termíny zasadnutí komisií

Uzávierka doručovania materiálov

22. 2. 2021 - 26. 2. 2021

19. 2. 2021

24. 5. 2021 - 28. 5. 2021

21. 5. 2021

Dokumenty na stiahnutie
(08.04.2020, veľkosť: 544.13 KB)