Voľby a referendá

Voľby do Národnej rady SR 2020
Voľby do európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019
 

Voľby prezidenta SR 2019

Voľby do orgánov samospráv obcí a miest 2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do národnej rady SR 2016

Referendum 2015

7. február 2015

Voľby do orgánov samospráv obcí a miest 2014

15. november 2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

24. máj 2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

15. marca 2014