Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Pozor na podvodníkov pri asistovanom sčítaní!

Informácia pre obyvateľov , ktorí využijú pomoc sčítacích asistentov _v slovenskom jazyku
​Informácia pre obyvateľov , ktorí využijú pomoc sčítacích asistentov _v maďarskom jazyku
​Informácia pre obyvateľov , ktorí využijú pomoc sčítacích asistentov _v rómskom jazyku

O sčítaní

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte.

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému sčítaniu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Ďalšie informácie k sčítaniu obyvateľov získate na stránke https://www.scitanie.sk/sk/sodb2021/o-scitani

Dokumenty na stiahnutie
(25.11.2020, veľkosť: 94.01 KB)
(26.11.2020, veľkosť: 173.59 KB)