VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

30.01.2018

Stránky webového sídla mestskej časti košice-Sídlsiko Ťahanovce sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portáli  www.tahanovce.net, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým portál mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Mestská časť  neskúma  webové stránky tretích strán.

Pripomienky k prístupnosti a obsahu web stránok www.tahanovce.net  zasielajte na adresu mutah@tahanovce.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.