INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

V súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
7. 19.5.2014 Stravné lístky 1851,00 22.5.2014
6. 16.4.2014 Stravné lístky 5/2014 1 820,00 22.4.2014
5. 7.4.2014 Ťahanovské noviny 1/2014 950,00 10.4.2014
4. 20.3.2014 Stravné lístky 4/2014 1 760,00 24.3.2014
3. 20.2.2014 Stravné lístky 3/2014 1 850,00 24.2.2014
2. 20.2.2014 Hygienické potreby 201,50 24.2.2014
1. 22.1.2014 Stravné lístky 2/2014 1 756,00 27.1.2014
Stránka / 1       
Stránka / 1