Úradné hodiny

Pondelok:

00

-

12 00

13 00

15 00  
Utorok:

00

-

12 00

Streda:

00

-

12 00

1300

-

17 00

Štvrtok: 8 00 -

12 00

Piatok:

00

-

12 00

Na vybavenie svojej záležitosti sa môžete vopred objednať na tel. čísle 055/ 636 04 30 alebo na tel čísle 0911 777 042.
Pred vstupom na miestny úrad zazvoňte! Prevezme si vás pracovník, ktorý vybavuje Vašu záležitosť.
Pri vstupe do budovy ste povinní vykonať dezinfekciu rúk, mať na tvári ochranné rúško a mať vlastné pero.

           Ak vykazujete známky respiračného ochorenia, nevstupujte do budovy miestneho úradu,
           chránite tým úradníkov, ktorí tu sú pre všetkých obyvateľov!

Na telefonické požiadanie (tel. č. 055 / 636 04 30) a po dohode s príslušným referentom,
je možnosť vybaviť súrnu záležitosť počas pracovného týždňa aj mimo úradných hodín.