Plánované prerušenie distribúcie elektriny_Monči potok

27.10.2021