Oznámenie o začatí stavebného konania Havanská 20, 21

23.10.2020

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta košice:

https://static.kosice.sk/article/qOv47np1YRa0xOmvTVF/20_20155_havanska_20_21.pdf