Stavebné povolenie Hanojská 4

06.10.2020

Oznámenie o stavebnom povolení Hanojská 4 je zverejnené na webovom sídle mesta košice:

https://static.kosice.sk/article/1YYB6JBFy0WQOEtFId/20_17805_hanojska_4.pdf