Postup držiteľa psa pri poranení človeka zvieraťom

13.03.2017

Postup pri poranení človeka zvieraťom

 

Majiteľ zvieraťa/zodpovedná osoba/po poranení človeka je povinná oznámiť poranenému svoje meno, adresu trvalého pobytu./282/2002Z.z.§4/.

Majiteľ zvieraťa/zodpovedná osoba/po poranení človeka je povinná predviesť zviera k veterinárnemu lekárovi na klinické vyšetrenie bezodkladne po poranení /Zákon 39 o Veterinárnej starostlivosti/. Vyšetrenie sa vykonáva 1,5,14 deň po poranení. Veterinárny lekár odovzdá majiteľovi zvieraťa osvedčenie o zdravotnom stave zvieraťa, ktoré majiteľ odovzdá poranenej osobe.

Majiteľ zvieraťa je povinný nahlásiť na obecnom úrade svoje zviera, ktoré poranilo človeka/282/2002 Z.z.§4/.

Majiteľ zvieraťa musí venčiť takéto zviera na verejnom priestranstve vždy s náhubkom/282/2002 Z.z.§4/.

 
Dokumenty na stiahnutie
(13.03.2017, veľkosť: 370.6 KB)