Výbežisko pre psov

13.03.2017

Vďaka opatreniu – vráteniu časti poplatkov za psa, ktorý platia psičkári mestu – mestská časť získala finančné prostriedky na vybudovanie žiadaného a očakávaného priestoru, ktorý bude výbežiskom, ihriskom i venčoviskom pre našich štvornohých miláčikov.

V lokalite medzi ulicami Európska trieda, Aténska a Helsinská ulica,  je realizovaná výstavba        " Výbežiska pre psov ", vybaveného lavičkami, postupne rôznymi prekážkami pre výcvik psov, ako aj venčoviskom s odpadkovými košmi na exkrementy.

Veríme, že to psičkári ocenia a ostatní obyvatelia budú k tejto iniciatíve tolerantní.

 

JUDr.Cyril Betuš-starosta

Dokumenty na stiahnutie