Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy

 

Vedúca:

Ing. Alica Fedáková
tel.055/ 636 04 30, mobil: 
e-mail: fedakova@tahanovce.sk

 

Referát rozvoja
Referát dopravy a životného prostredia

PhDr. Jaroslav Žďára
tel. 055/ 636 04 30
e-mail: zdara@tahanovce.sk

 

Referát vnútornej správy a BOZP

Ing. Martin Matyasek - vedúci referent
tel. 055/ 636 04 30, mobil: 0905449756

 

 

Referát CO

Marta Ferencová
tel. 055/ 636 04 30
e-mail: marta.ferencova@tahanovce.sk