Oddelenie sociálne a správne

 

Vedúca:

JUDr. Dana Sabová
tel. 055/636 04 30
e-mail: socialne@tahanovce.sk
            dana.sabova@tahanovce.sk

 

Referát sociálny

Emília Rimaiová
tel. 055/ 636 04 30
emilia.rimaiova@tahanovce.sk

 

Referát správny