Oddelenie organizačno - právne a verejného obstarávania

 
Vedúca:
Mgr. Beáta Olšinárová
tel. 055/ 636 04 30
e-mail:pravne@tahanovce.sk
Referát právny a personálnej práce
Mgr. Beáta Olšinárová
 
 
Referát organizačný, informátor

Mgr. Irena Macková
te. 055/636 04 30
 
 
Referát verejného obstarávania
Ing. Andrea Levická
tel. 055/ 636 04 30
andrea.levicka@tahanovce.sk
 
 
Referát osvedčovanie podpisov a listín