Kancelária starostu a prednosti

Vedúca:

JUDr. Beáta Zemková - prednostka úradu

tel. 055/ 636 04 30, mobil: +421 911 777 042
e-mail: prednostamu@tahanovce.sk


Kancelária starostu a prednostu

Jarmila Repčíková  

tel. 055/ 636 04 30,
e-mail: jarmila.repcikova@tahanovce.sk
 

PhDr. Nikola Hrubovčáková -  asistentka,  archív, podateľňa
tel. 055/ 636 04 30, mobil: +421 948 467 642
e-mail: mutah@tahanovce.sk

 

Referát kultúry, športu a spolupráce s verejnosťou

Ing. Janka Rajňáková
tel. 055/ 636 04 30,  mobil: +421 948 877 304
e-mail:noviny@tahanovce.sk

Referát IT

Ing. Vladimír Šteffan
tel. 055/ 636 04 30
administrator@tahanovce.sk

 

Referát evidencie obyvateľstva

Mgr. Jana Buriánková
tel. 055/ 636 04 30
e-mail: buriankova@tahanovce.sk