Oddelenie ekonomické a finančné

Vedúca:
 

Mgr. Marta Baxová
tel. 055/ 636 04 30
ekonomicke@tahanovce.sk

Referát miezd a personalistiky

Iveta Humayová

tel. 055/ 636 04 30
iveta.humayova@tahanovce.sk
 

Referát ekonomický a rozpočtu

Mária Gédrová
tel. 055/ 636 04 30
maria.gedrova@tahanovce.sk

Referát finančný a poplatkov

Erika Hercegová
tel. 055/ 636 04 30
erika.hercegova@tahanovce.sk