Verejné uznania a vyznamenania

Verejné uznania a vyznamenania sú udeľované miestnym zastupiteľstvom a starostom mestskej časti podľa Zásad pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 5. apríla 2000.

 

 2020  2019  2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011 

 2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2001