Výsledky volieb starostu mestskej časti a miestneho zastupiteľstva

11.11.2018

V prílohe zverejňujeme zápisnicu miestnej volebnej komisie s výsledkom volieb starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022.