Rozpočet 2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce na svojom

19. zasadnutí dňa 13.12.2017 schválilo rozpočet na rok 2018.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce na svojom

20. zasadnutí dňa 14.3.2018 schválilo 1.zmenu rozpočtu na rok 2018.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce na svojom

21. zasadnutí dňa 13.6.2018 schválilo 2.zmenu rozpočtu na rok 2018.

Dokumenty na stiahnutie
(15.06.2018, veľkosť: 739.14 KB)
(19.03.2018, veľkosť: 709.93 KB)
(18.12.2017, veľkosť: 2.76 MB)