Rozpočet 2017

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom 14. zasadnutí schválilo

dňa 14.12.2016 rozpočet mestskej časti na rok 2017.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom 15. zasadnutí schválilo

dňa 15.3.2017 1.zmenu rozpočetu mestskej časti na rok 2017.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom 16. zasadnutí schválilo

dňa 14.6.2017 2.zmenu rozpočetu mestskej časti na rok 2017.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom 17. zasadnutí schválilo

dňa 13.9.2017 3.zmenu rozpočetu mestskej časti na rok 2017.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom 18. zasadnutí schválilo

dňa 20.9.2017 4.zmenu rozpočetu mestskej časti na rok 2017.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom 19. zasadnutí schválilo

dňa 13.12.2017 5.zmenu rozpočetu mestskej časti na rok 2017.

Dokumenty na stiahnutie
(18.12.2017, veľkosť: 293.04 KB)
(20.09.2017, veľkosť: 312.25 KB)
(13.09.2017, veľkosť: 702.04 KB)
(20.06.2017, veľkosť: 729.16 KB)
(20.06.2017, veľkosť: 1.46 MB)
(19.12.2016, veľkosť: 3.18 MB)