Rozpočet 2015

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom druhom zasadnutí schválilo

dňa 28.1.2015 rozpočet mestskej časti na rok 2015.
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom treťom zasadnutí schválilo

dňa 18.3.2015 1.zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015.

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom piatom zasadnutí schválilo

dňa 17.6.2015 2.zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015.

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom šiestom zasadnutí schválilo

dňa 23.9.2015 3.zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015.