Uvítanie detí do života

03.03.2020

Text k obrázku:

Vážení rodičia,

mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce organizuje 3.marca 2020    v  dopoludňajších  hodinách  v zasadacej miestnosti miestneho úradu opäť slávnostné privítanie novonarodených obyvateľov mestskej časti.

Ak sa Vaše dieťatko narodilo  do konca  roku 2019 a máte o slávnostný akt záujem, prosíme Vás, aby ste to oznámili miestnemu úradu zaslaním návratky

do konca januára 2020 poštou na adresu Miestny úrad, Americká trieda 15,

040 13 Košice, alebo   na e-mail: mutah@tahanovce.sk . Na jej základe budete na tento obrad  pozvaní.

Veríme, že uvítanie  Vašich bábätiek do života  sa Vám bude páčiť a budete naň mať krásnu spomienku.