Dotácie

Zoznam schválených žiadostí o dotácie na 1.polrok 2021 - Celkom

 
Schválené na zasadnutí MZ 16.12.2020    
         
Žiadateľ účel Akcia Dátum Čiastka
CBK Minibuseuropa Ťahanovce šport Majstrovstvá SR a prípravné turnaje marec - jún 2021 1500 €
Karate klub Union Košice šport Žiacke súťaže VÚKABU február - máj 2021 400 €
Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice šport Vybudovanie petangového ihriska marec 2021 400 €
OZ ADIUTOR kultúra Fašiangový karneval február 2021 200 €
OZ ADIUTOR šport Rodinný športový deň január - marec 2021 300 €
Gréckokatolícka cirkev farnosť Košice-Ťahanovce cirkev, šport Šport pre všetkých - prenájom telocvične január - máj 2021 300 €
Maják nádeje OZ kultúra, komunitný rozvoj Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi Tlač časopisu a tlač dvojjazyčnej brožúry január - máj 2021 500 €

Rímskokatolícka cirkev farnosť Košice-Ťahanovce

cirkev, kultúra, šport  Pastoračné aktivity - organizovanie Púte farnosti, športového a turistického dňa a aktivity s mládežou počas roka 1000 €
Rímskokatolícka cirkev farnosť Košice-Ťahanovce cirkev, kapitálový výdavok Výstavba kostola a pastoračného centra počas roka 1000 €
OZ Ťahanovská záhrada kultúra Projekt "Ťahanovce-stred vesmíru" I. polrok 2021 700 €
Združenie žien Slovenska klub Košice kultúra, komunitný rozvoj Workshop pri príležitosti 20. výročia vzniku košického klubu ZŽS máj 2021 800 €
Dokumenty na stiahnutie
(18.03.2021, veľkosť: 198.14 KB)
(22.06.2020, veľkosť: 672.23 KB)
(23.01.2020, veľkosť: 662.6 KB)
(08.04.2019, veľkosť: 396.09 KB)
(25.09.2019, veľkosť: 656.63 KB)