Erb mestskej časti

23.01.2015

POPIS ERBU:

V modrom štíte  na nízkej zlatej pažiti strieborná vežička s červenou strechou ukončenou zlatým krížom.

Motívom erbu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je vežovitá stavba, ktorú výsledky pamiatkového výskumu na základe použitých tehál, omietok, mált a krásneho čierno-bieleho grafického armovania jednotlivých nároží datujú do obdobia renesancie okolo polovice 17. storočia. Z archívnych dokumentov vieme, že pri tejto renesančnej vežovitej stavbe boli pochovaní poľskí vojaci – dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili bojov pri Košiciach v revolúcii v rokoch 1848 – 1849. Vežička bola na začiatku 20. storočia dosť necitlivo zreštaurovaná, o čom svedčil do omietky vyškriabaný kríž s rokom 1906 na západnej čelnej strane stavby. Pamiatkový výskum tejto renesančnej stavby vykonal a dokončil v máji 2001 Mgr. Gabriel Kládek. Stavbu, ktorá bola v čase vykonania pamiatkového výskumu v dezolátnom stave zrekonštruoval a obnovil do podoby, v akej ju máme možnosť vidieť aj dnes.