Charakteristika mestskej časti

ÚZEMIE MESTSKEJ ČASTI:

  Katastrálne územie celkom:  4,6 km2   Počet katastrov:  1
  Poľnohospodárska pôda celkom: 0,6 km2    z toho orná: 0,3 km2
  Lesná pôda celkom: 7,0 km2   z toho zalesnená: 7,0 km2
  Vodné plochy: 0,0 km2   Ostatné plochy:  2,4 km2
  Zastavaná plocha - sídlisko: 1,3 km2      

  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na severovýchodnom okraji Košíc. Susedí s mestskými časťami Košice-DžungľaKošice-Dargovských Hrdinov, Košice-Sever a Košice-Ťahanovce. Jej súčasťou je aj časť areálu bývalej

magnezitky na jednej strane  a košické krematórium na strane druhej. Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti, bol položený 5. mája 1985. Výstavba prvej časti trvala necelé štyri roky. V čase konštituovania samosprávnych orgánov v roku 1990 tu žilo 13 000 obyvateľov. Samospráva vznikla v roku 1991. Po  rokoch v provizóriu bol v roku 1999 slávnostne otvorený nový miestny úrad, v ktorom sídli samospráva.

Za svojej existencie   prešlo sídlisko dynamickým vývojom. Od roku 1990 tu začala vznikať celá sieť obchodov a služieb, detské ihriská, športoviská. Na jeseň v roku 1996 začalo slúžiť obchodné centrum Mila na Americkej triede (dnešný KLAS) a  v tom istom roku bolo oproti otvorené Squashcentrum. V budove v súčasnosti sídli ČSOB,   na poschodí je pohostinstvo ARKADIA. Nedávno bola zrealizovaná prístavba k budove, v súčasnosti sú tam prevádzky DM drogerie market, FRESH a KIK.  V susedstve bol v júni 2001 obyvateľom sídliska odovzdaný  park s fontánou a malým detským ihriskom,  ktorý si obľúbili najmä mamičky s deťmi. Novou dominantou mestskej časti v budúcnosti bude rímskokatolícky kostol, ktorý je vo výstavbe od roku 2005. V súčasnosti slúži pre účely bohoslužieb rímskokatolíckych veriacich Kaplnka Dominika Savia v bezprostrednej blízkosti stavby kostola. Pre gréckokatolíkov sú k dispozícii podobné priestory na Helsinskej ulici.

  Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Kým v minulosti sa v blízkosti obytného súboru so žiadnym priemyslom nerátalo, v súčasnosti brzdia priemyselný a kultúrno-spoločenský rozvoj mestskej časti problémy s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom. Hospodársky potenciál tvoria menšie súkromné firmy v blízkosti bývalej magnezitky, ktoré však život na sídlisku ovplyvňujú len minimálne. Obchod a služby získali na kvalite výstavbou obchodných centier Klas, LIDL, FRESH, DM Drogerie, Coop,  Billa a v budúcnosti by mal pribudnúť aj Kaufland.  Rozširujúca sa sieť služieb prispieva k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšenému záujmu o bývanie v tejto lokalite. 
Nachádza sa tu sedem materských škôl, tri základné školy, pošta, zdravotné stredisko, OO PZ SR, stanica mestskej polície a expozitúry troch bánk. 

  Športové aktivity sú sústredené najmä v telocvičniach základných škôl (basketbal, karate, futbal...), v športovom areáli mestskej časti na Európskej triede s futbalovým ihriskom s umelým trávnikom, v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici s tenisovými dvorcami, futbalovým a petangovým ihriskom. Súčasťou ZŠ Belehradská je športový areál s novou atletickou dráhou. V mestskej časti sú obyvateľom k dispozícii dve súkromné posilňovne a jedno exteriérové fitness ihrisko na Budapeštianskej ulici. V roku 2009 bolo do užívania odovzdané  futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom pri ZŠ Bruselská, ktoré slúži aj futbalovému oddielu KAC Jednota Košice pri ZŠ Bruselská. V medziblokových priestoroch sú novovybudované i zrekonštruované ihriská pre deti rôznych vekových skupín.

  V mestskej časti pôsobí pri základných školách  Knižnica pre   mládež mesta Košice. Priestor v kultúrnom stredisku  MČ slúži pre usporadúvanie malých kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí a pre klubovú činnosť záujmových skupín.

  Základné občianske vybavenie dopĺňajú  lekárne, obchodná pasáž s malými prevádzkami,   reštaurácie,  veterinárne ambulancie,  veľkoobchod pre podnikateľov Metro vrátane čerpacej stanice a  čerpacia stanica Shell. V priemyselnej zóne sídli niekoľko priemyselných podnikov  a inštitúcií.

Na území mestskej časti sa nachádza krematórium.

  V blízkosti mestskej časti sa nachádza rekreačná zóna Anička s letným kúpaliskom Ryba. V hornej časti sídliska sa nachádza lesopark, ktorý poskytuje možnosti na prechádzky, cykloturistiku a rôzne športové aktivity. V lesoparku buduje mestská časť v spolupráci s mestskými lesmi náučný chodník  a altánky, ktoré môžu využívať návštevníci nielen z MČ.
 

V mestskej časti je 25 ulíc, najväčší počet z nich nesie názov po európskych hlavných mestách:

Americká trieda  Budapeštianska Havanská Pekinská
Aténska  Bukureštská Helsinská Pri hati
Ázijská trieda  Čínska Juhoslovanská Sofijská
Belehradská   Dopravná Maďarská Varšavská
Berlínska  Európska trieda Magnezitárska Viedenská
Bruselská   Hanojská Na Demetri Zelený dvor
Austrálska trieda